درباره مرکز

نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر (غربالگری سرطان دهانه رحم) در این مرکز انجام می‌شود.

اندوسکوپی و کولونوسکوپی

    به زودی در این مرکز بخش کولونسکوپی و اندوسکوپی راه اندازی می‌شود.

جلسه مراقبت های پس از عمل سرطان

جلسه ای تحت عنوان مراقبت های پس از عمل سرطان در مرکز پیشگیری از سرطان برگزار شد.   جناب دکتر عبدالهی با حضور ریاست محترم دانشکده جناب دکتر حسن زاده، دکتر گلستان، دکتر محقق، دکتر محمدی و جمعی از پرسنل درمانی بیمارستان کنفرانسی تحت عنوان مراقبت های پس از عمل…

گالری تصاویر