درباره مرکز

نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

جلسه مراقبت های پس از عمل سرطان

جلسه ای تحت عنوان مراقبت های پس از عمل سرطان در مرکز پیشگیری از سرطان برگزار شد.

DSCN0270

 

جناب دکتر عبدالهی با حضور ریاست محترم دانشکده جناب دکتر حسن زاده، دکتر گلستان، دکتر محقق، دکتر محمدی و جمعی از پرسنل درمانی بیمارستان کنفرانسی تحت عنوان مراقبت های پس از عمل سرطان ارائه داد.